โควิด-19 ในเกาหลีใต้ยังวิกฤติ ยอดตาย-ติดเชื้อเพิ่ม

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเกาหลีใต้ยังวิกฤติ ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 คน ทำให้ยอดรวมเป็น 28 คน ด้านทางการเดินหน้าส่งทหารออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองแทกู

การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในเกาหลีใต้ยังคงวิกฤติ ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 3 คน ทำให้ยอดรวมเป็น 28 คน ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 600 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดเพิ่มเป็น 4,812 คน ซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อมากที่สุดนอกจีนแผ่นดินใหญ่ ศูนย์กลางการแพร่ระบาดอยู่ในเมืองแทกู ขณะที่ประชาชนจำนวนมากแสดงความไม่พอใจลัทธิชินชอนจี ซึ่งมีโบสถ์อยู่ในเมืองแทกู และเป็นแหล่งแพร่เชื้อในหมู่สมาชิกที่มาร่วมประกอบพิธีในโบสถ์ ด้านทางการเดินหน้าส่งทหารออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อตามสถานที่ต่างๆ ในเมืองแทกู แต่ยังไม่มีการปิดเมืองเพื่อกักกันโรคแบบเมืองอู่ฮั่นของจีน