อุปสรรคเลือดสมองเป็นชั้นของเซลล์

อุปสรรคเลือดสมองเป็นชั้นของเซลล์ที่ครอบคลุมหลอดเลือดในสมองและควบคุมการเข้าของโมเลกุลจากเลือดเข้าสู่สมอง การเพิ่มขึ้นของสิ่งกีดขวางในเลือดและสมองการซึมผ่านหรือขอบเขตที่โมเลกุลรั่วไหลผ่านจะถูกสังเกตในความผิดปกติทางระบบประสาทและจิตเวชหลายประการ ดังนั้นการเข้าใจการควบคุมการซึมผ่านของเลือดและสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับการพัฒนาการรักษาที่ดีขึ้นสำหรับความผิดปกติดังกล่าว เซลล์ภูมิคุ้มกันของสมองในขั้นต้นช่วยปกป้องกำแพงเลือดสมองจากความเสียหายเนื่องจาก การอักเสบอย่างเป็นระบบ เงื่อนไขของการอักเสบเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ เช่นการสูบบุหรี่อายุและเบาหวานและนำไปสู่ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของความผิดปกติของระบบประสาท สามารถเปลี่ยนพฤติกรรมของพวกเขาและเพิ่มการซึมผ่านของเลือดในสมองและทำให้เกิดความเสียหาย