วิษณุพูดหลายรอบหัวหน้า คสช.ไม่ใช่จนท.รัฐ

รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยกรณีประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาสิ้นสุดลงเฉพาะตัวหรือไม่จากเหตุดำรงตำแหน่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติถือเป็นเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ว่าความเป็นรัฐมนตรีของ พล.อ.ประยุทธ์

ไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวหลังจากนี้ นายกฯ คงทำงานได้สบายใจขึ้น ตนและรัฐบาลก็ได้ชี้แจงมาหลายครั้งว่า หัวหน้า คสช. ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐ แม้ว่าชาวบ้านทั่วไปอาจรู้สึกว่าเป็น เพราะอาจรู้สึกว่าไม่เป็นได้อย่างไร ในเมื่อรับเงินเดือน มีอำนาจ แต่นิยามคำว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้เป็นอย่างที่เข้าใจ หลักในการตีความกฎหมายบอกไว้แล้วว่า หากมีคำอะไรนำหน้ามาอย่างน้อยสองคำ แล้วเอ่ยถึงคำที่สามที่ไม่รู้ว่าคืออะไร ก็ให้แปลคำที่สามให้ใกล้เคียงกับสองคำแรก ซึ่งนี่คือการตีความที่ใช้กันมาตลอด