ลุมพินีเพลส พระราม 3 : เช็ค “จำนวน” ก่อนเลือกซื้อคอนโด

ลุมพินีเพลส พระราม 3 : เช็ค “จำนวน” ก่อนเลือกซื้อคอนโด มีหลายเหตุผลที่ทำให้คนอยากอยู่คอนโด เช่นอยู่ในเมืองเดินทางไม่ไกล รถไม่ติด มีสิ่งอำนวยความสะดวกรอบตัว ดูแลรักษาง่าย

เพราะพื้นที่ใช้สอยไม่มาก ระบบรักษาความปลอดภัยดีเข้มงวด ส่วนปัจจัยหรือจุดตัดสินใจซื้อก็มีหลายอย่าง ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละคนแตกต่างกันไป ซึ่งไม่เพียงเงื่อนไขหลักๆ เช่น ทำเลที่ตั้ง,ราคาคอนโด,ผู้ประกอบการ,การบริหารอาคารแล้ว ยังมี “รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคอนโด” อีกหลายอย่างที่คนมักนำมาเปรียบเทียบ เช่น

– จำนวนยูนิต
– จำนวนชั้น
– จำนวนที่จอดรถ
– จำนวนลิฟท์

จำนวนยูนิตมาก-น้อย ของคอนโดมีผลต่อการอยู่อาศัย โครงการใหญ่จำนวนยูนิตมาก คนย่อมพลุกพล่าน และ ในกรณีที่ซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่า โครงการที่มียูนิตมากๆ เท่ากับเรามีคู่แข่งมากด้วยอย่างไรก็ตาม จำนวนยูนิตมาก พวก Facility ย่อมต้องมากและครบครันตามไปส่วน

จำนวนชั้นของคอนโด คล้ายกับกรณีของจำนวนยูนิต นั่นคือ หลายชั้นก็หลายยูนิต มองไปอาจรู้สึกอึดอัด นอกจากนี้ตึกสูง(ไฮไรส์)หลายชั้น ระยะเวลาก่อสร้างก็นานกว่า ความเสี่ยงในด้านการก่อสร้างมากกว่าโดยตึก 20 ชั้น เฉลี่ยระยะเวลาก่อสร้างไม่ต่ำกว่า 2 ปี ขณะที่ตึกโลว์ไรส์ 8 ชั้น ใช้เวลาประมาณ 1 ปี ถึง1 ปีครึ่ง

จำนวนที่จอดรถ คอนโดส่วนใหญ่ต้องแย่งกันจอดรถเพราะที่จอดรถน้อยกว่าจำนวนห้องชุด ดังนั้น โครงการไหนมีที่จอดรถใกล้เคียงกับจำนวนยูนิตมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดี ทั้งนี้ตามหลักกฎหมาย คอนโดขนาด 60 ตร.ม.ขึ้นไป ต้องจัดให้มีที่จอดรถ 1 คัน หรือพื้นที่ก่อสร้าง 120 ตร.ม.ต่อที่จอดรถ 1 คัน

จำนวนลิฟท์ หลายคนอาจมองผ่านเรื่องลิฟท์ แต่ในคอนโดใหญ่ๆ ที่มีคนจำนวนมาก จำนวนลิฟท์ต้องเพียงพอกับผู้อยู่อาศัยโดยทั่วไปอาคารที่พักอาศัยจะกำหนดจำนวนลิฟต์1 ตัวต่อ 100-200 ห้อง แต่ถ้าในแน่ๆต้องเทียบความหนาแน่นของผู้ใช้ความสามารถในการรองรับในชั่วโมงเร่งด่วน ช่วงเวลาในการรอลิฟท์ ชนิดของลิฟต์ อัตราความเร็ว และความสามารถในการรองรับ เป็นต้น

ขณะที่ในแง่กฎหมายกำหนดเรื่องน้ำหนักลิฟท์สำหรับอาคารสูงต้องรับน้ำหนักไม่น้อยกว่า 630 กก. และลิฟท์ดับเพลิงในอาคารต้องเคลื่อนที่ระหว่างชั้นบนสุดถึงล่างสุดไม่เกินหนึ่งนาที

ทั้งนี้ ลิฟท์ความเร็วต่ำ ไม่เกิน 60 เมตร/นาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงไม่เกิน 10 ชั้น ,ลิฟท์ความเร็วปานกลาง ระหว่าง 90-105 เมตร/นาที มักใช้ในอาคารที่มีความสูงระหว่าง 10-25 ชั้น,ลิฟท์ความเร็วสูง ไม่เกิน 120 เมตร/นาทีขึ้นไป มักใช้ในอาคารที่มีความสูงมากกว่า 25 ชั้น