รูปแบบของการทำงานของสมองที่เกิดขึ้น

นักวิจัยจึงทำการแมปว่าสมองแต่ละส่วนเชื่อมต่อกันอย่างไรใน 30 คนที่แตกต่างกันผ่านทางเนื้อเยื่อที่เรียกว่าสสารสีขาว รูปแบบการเชื่อมต่อเฉพาะที่เชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ ของสมองนั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล นักวิทยาศาสตร์ได้แปลงแผนที่เหล่านี้เป็นแบบจำลองการคำนวณของสมองของแต่ละวิชาและใช้คอมพิวเตอร์เพื่อจำลองสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อสมองส่วนหนึ่งของสมองถูกกระตุ้น

จากนั้นนักวิจัยได้ใช้กรอบทางคณิตศาสตร์ที่พวกเขาพัฒนาขึ้นเพื่อวัดว่าการทำงานของสมองได้รับการซิงโครไนซ์กับระบบความรู้ต่างๆในการจำลองอย่างไร รูปแบบขนาดใหญ่ในกิจกรรมสมองอาจแตกต่างกันอย่างกว้างขวางจากคนสู่คนเมื่อระบบความรู้บางอย่างถูกเปิดใช้งาน ในทางตรงกันข้ามการเปิดใช้งานระบบความรู้อื่น ๆ อาจส่งผลให้เกิดรูปแบบการทำซ้ำข้ามบุคคล ในการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์รูปแบบของการทำงานของสมองที่เกิดขึ้นเมื่อระบบกระตุ้นความรู้บางระบบมีความเสถียรสูงในคนต่าง ๆ สิ่งนี้ถือเป็นจริงตัวอย่างเช่นสำหรับโหมดการได้ยินและการเริ่มต้นตรงกลาง การกระตุ้นสมองส่วนหนึ่งในระบบเหล่านี้มักจะส่งผลให้รูปแบบการทำงานของสมองในรูปแบบที่คล้ายคลึงกันในคนที่แตกต่างกันในแบบจำลอง