คนส่วนใหญ่ทั่วโลกรวมทั้งไทยเห็นว่าทุนนิยมร้ายมากกว่าดี

ผลสำรวจคนกว่า 34,000 คนใน 28 ประเทศรวมทั้งไทยพบว่า คนส่วนใหญ่มองว่าทุนนิยมในรูปแบบปัจจุบันเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณ

เอเดลแมนทรัสต์บารอมิเตอร์ซึ่งเป็นการสำรวจความไว้ใจและความเชื่อถือในสถาบันหลักมานาน 2 ทศวรรษเผยผลสำรวจก่อนที่จะมีการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกประจำปี 2563 ที่เมืองดาวอสของสวิตเซอร์แลนด์วันที่ 21-24 มกราคม ครั้งนี้มีการสำรวจเป็นครั้งแรกด้วยว่า คนทั่วไปมองทุนนิยมอย่างไร ผู้ตอบร้อยละ 56 เห็นด้วยว่า ทุนนิยมในปัจจุบันก่ออันตรายต่อโลกมากกว่าก่อประโยชน์ และหากมองในระดับประเทศ ไทยเป็นประเทศที่คนไม่ไว้ใจในทุนนิยมมากที่สุดถึงร้อยละ 75 ตามด้วยอินเดียร้อยละ 74 ฝรั่งเศสร้อยละ 69 เช่นเดียวกับอีกหลายประเทศในเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และลาตินอเมริกา มีเพียงออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐ เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และฮ่องกงที่คนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยว่า ทุนนนิยมในปัจจุบันเป็นอันตรายมากกว่าเป็นประโยชน์

ผลสำรวจพบว่า ความกังวลของผู้คนยังคงเป็นเรื่องที่คุ้นเคยในปัจจุบัน ตั้งแต่เรื่องเทคโนโลยีก้าวหน้าเร็วจนตามไม่ทัน ความไม่มั่นคงในการทำงาน ความไม่ไว้วางใจสื่อ และความรู้สึกว่ารัฐบาลก้าวไม่ทันปัญหาในปัจจุบัน ผู้ตอบส่วนใหญ่ไว้ใจภาคธุรกิจมากกว่าภาครัฐ ส่วนผู้ตอบที่เป็นพนักงานมีถึงร้อยละ 92 ที่ต้องการให้ผู้บริหารพูดเรื่องปัญหาสังคมและปัญหาจริยธรรมที่เป็นประเด็นในปัจจุบัน